Ondertekening van een memorandum van overeenstemming tussen de Politiezone Brussel Noord en de Politiedienst van de stad Longueuil (Canada, Quebec)

Deze donderdag 19 mei hebben de Politiezone Brussel Noord en de Politiedienst van de stad Longueuil (Canada, Quebec) een memorandum van overeenstemming ondertekend om het delen van goede praktijken over de filosofieën van Community Policing (Gemeenschapsgerichte politiezorg/Overlegpolitie) te bevorderen.

signature

« Onze Politiezone onderhoudt sinds lange tijd zeer constructieve werkrelaties met Canada, de baanbreker op het vlak van de uitwerking van een nabijheidspolitie gericht op de dienstverlening aan de bevolking. Het is dit soort politiewerk waar wij naar streven en dat wij steunen op het niveau van het Politiecollege » verklaart Cécile Jodogne, voorzitster van het Politiecollege. « In onze gemeenten is er een grote diversiteit aan talen en culturen aanwezig, maar ook een rijk en dynamisch verenigingsweefsel », vullen Emir Kir en Ridouane Chahid aan, respectievelijk burgemeester van Sint-Joost-ten-Node en wnd. burgemeester van Evere. « Dit maakt de « community policing »-aanpak die overleg, dialoog en preventie bevordert, onontbeerlijk! »

« Wij zullen onze best practices kunnen uitwisselen voor de implementatie van deze visie van overlegpolitie. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze verstandhouding andere steden zullen inspireren in onze respectievelijke rechtsgebieden in Quebec en België, maar ook in andere landen wereldwijd. Wij zijn er trots op om op dit vlak een leidende rol te spelen met internationale uitstraling. » gaat verder de burgemeester van Longueuil, Catherine Fournier.

Dit memorandum van overeenstemming vormt de gelegenheid om informatie uit te wisselen over de beste praktijken die de twee politiediensten aanwenden. Dankzij dit type van uitwisseling zullen de burgers van de Zone BruNo en de stad Longueuil een voortdurende verbetering kunnen genieten van de dienstverlening aan de bevolking. « De zoektocht naar oplossingen en goede praktijken is een constante oefening voor PolBruNo aangezien onze capaciteit om onze functies en opdrachten in te vullen, afhangt van de goedkeuring van onze acties door het publiek en van onze houding, maar ook van ons vermogen om het respect en de medewerking van het publiek te verkrijgen en te behouden in onze opdracht om de veiligheid en de levenskwaliteit te garanderen. Elke politiedienst denkt hierover na. Het is dus verrijkend om informatie uit te wisselen tussen onze diensten om elkaar onderling te kunnen inspireren. » geeft Hoofdcommissaris Olivier Slosse aan, Korpschef van de Politiezone Brussel Noord.

De samenwerking heeft betrekking op thema’s zoals de avant-gardistische aanpak van de overlegpolitie; het beheer van de politieorganisaties gericht op de gemeenschapsgerichte politiezorg; de supervisie en de politie-interventies inzake de gemeenschapspolitie, de nabijheidspolitie en de proactieve strategieën, in het bijzonder de overlegpolitie; de planning, organisatie, aansturing en controle van feestelijkheden in een geest van nabijheidspolitie/overlegpolitie; het onderwijs en de opleiding voor wat de benadering van een gemeenschapspolitie of nabijheidspolitie/overlegpolitie betreft; en het onderzoek naar de graad van transversaliteit van de benadering van een gemeenschapspolitie of nabijheids-/overlegpolitie binnen de politieorganisaties.

Het delen van de goede praktijken zal gebeuren via ontmoetingen tussen de directies van de Politiezone BruNo en de Politiedienst van Longueuil. Maar ook via uitwisselingsstages waarbij de politiemensen van de nabijheids-/overlegpolitie naar de respectievelijke politiediensten kunnen trekken om er elkaars werkfilosofieën van een nabijheids-/overlegpolitie op het terrein te ervaren. De eerste uitwisselingsstages zullen starten in 2023.

Een evaluatie van het memorandum van overeenkomst zal plaatsvinden in 2027.