Op 3 dagen tijd twee voertuigen bestuurlijk in beslag genomen in Schaarbeek

«De verkeersveiligheid is een prioriteit van de politiezone Brussel Noord.» herhalen mevrouw Cécile Jodogne, voorzitster van het politiecollege en burgemeester van Schaarbeek, en hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node. 

Twee voertuigen telkens 5 werkdagen bestuurlijk in beslag genomen  
 
Maandag 3 februari 2020 omstreeks 18u, werd een grijze Peugeot met een Franse kentekenplaat bestuurlijk in beslag genomen in de Vanderlindenstraat te Schaarbeek door de politiezone Brussel Noord. De Franse bestuurder (B.Y., 26 jaar) reed met zijn voertuig aan een ongewone snelheid. Een patrouille was op dat moment bezig met een controle van een andere wagen toen ze het betreffende voertuig zagen. Nadat de bestuurder de politie-inspecteurs ter plaatse zag, besloot hij te vluchten. Hierbij verloor hij de controle over het voertuig en kwam tegen de stoeprand waar hij bijna een voetganger aanreed. De politie-inspecteurs ter plekke konden het betreffende voertuig onderscheppen. Het agressieve rijgedrag van de bestuurder bestond uit het gebruiken van de handrem terwijl hij aan een ongewone snelheid reed in een zone 50 waarbij hij bijna een ongeluk veroorzaakte en de lichamelijke integriteit van meerdere weggebruikers en een politie-inspecteur in gevaar bracht.  
 
Ook afgelopen zaterdag 1 februari 2020, omstreeks 17u, werd een voertuig bestuurlijk in beslag genomen. Het betrof een witte Chevrolet met een Belgische kentekenplaat. De bestuurder van de auto (A.M., 23 jaar), die aan een ongewone snelheid reed in de Aarschotstraat te Schaarbeek, werd onderschept door een voetpatrouille die op dat moment bezig was met een verkeerscontrole in de straat. Het agressief rijgedrag van de bestuurder bestond uit het maken van piepende geluiden met zijn autobanden in combinatie met een brullende motor. Hierdoor verloor hij meermaals de controle over zijn wagen en bracht hij de lichamelijke integriteit van verschillende weggebruikers en zelfs van de politie-inspecteurs ter plaatse in gevaar. Daarenboven zaten in de wagen nog twee andere passagiers.  
 
Met het oog op deze vaststellingen door de patrouille en bij afwezigheid van een eventuele gerechtelijke inbeslagneming van de voertuigen is de lokale politie Brussel Noord overgegaan tot een bestuurlijke inbeslagname van 5 werkdagen, uitgevoerd op basis van het artikel 30 van de WPA. Dit werd bevestigd door de burgemeester van Schaarbeek, Mevrouw Cécile Jodogne.  
 
Er werden daarnaast ook proces-verbalen opgesteld ten laste van beide bestuurders voor de verschillende gepleegde verkeersinbreuken tegen de wegcode.  
 
«Onaangepaste snelheid en gevaarlijk rijgedrag op onze wegen zijn onaanvaardbaar. Met de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen willen we deze gevaarlijke gedragingen bestrijden. Het zijn inmiddels het derde en vierde voertuig die voor 5 werkdagen in beslag werden genomen. Momenteel zitten wij aan een totaal van acht bestuurlijk in beslag genomen voertuigen: het is bijgevolg een functioneel instrument voor de politiezone.», melden de burgemeester van Schaarbeek, Mevrouw Cécile Jodogne en de korpschef Frédéric Dauphin. 
 
Ter herinnering: het beginsel van een bestuurlijke inbeslagname is dat een automobilist die door zijn rijgedrag het leven of de lichamelijke integriteit van anderen met zijn voertuig in gevaar brengt, zijn voertuig bestuurlijk in beslag kan worden genomen op voorwaarde dat aan een aantal strenge criteria wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat er geen gerechtelijke inbeslagname kan worden opgelegd. De gerechtelijke procedure zal immers altijd voorrang hebben op de bestuurlijke politiemaatregel.  Gerechtelijke inbeslagnames vinden regelmatig plaats tijdens de interpellatie van bestuurders zonder geldige autoverzekering of die onder invloed rijden. Zo werden er bijvoorbeeld in de eerste 9 maanden van 2019 meer dan 100 gerechtelijke inbeslagnames bevolen door het Brusselse Parket wegens bovenstaande geciteerde verkeersovertredingen op het grondgebied van de lokale politie Brussel Noord. De samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie ter bestrijding van gevaarlijk rijgedrag op onze wegen wordt uitgevoerd en functioneert. Er zijn echter sommige gevaarlijke bestuurders erin geslaagd om te ontglippen aan de mazen van deze acties.  
 
«De bestuurlijke inbeslagname op basis van artikel 30 van de WPA is een aanvullend instrument voor de politie om de veiligheid op onze wegen te garanderen en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar huis terugkeert.» concludeert Cécile Jodogne, verantwoordelijk voor de bestuurlijke politie.