PolBruNo betrokken in de strijd tegen mensenhandel.

De Politiezone Brussel Noord zet zich al jarenlang in in de strijd tegen mensenhandel. Of het nu via de onderzoeken van haar sectie Mensenhandel is, of via de bijscholing van de eerstelijnscontactpunten, onze Politiezone streeft ernaar om de opvang van slachtoffers elke dag verder te verbeteren. Daarom heeft de Politiezone Brussel Noord zich aangesloten bij de internationale campagne « Blue Heart Campaign » onder toezicht van de Minister van Justitie en op het initiatief van de vereniging PAG-ASA.

PolBruNo investie dans la lutte contre la traite des êtres humains

België heeft zich in 2019 bij de wereldwijde campagne "Blue Heart Campaign" (https://www.unodc.org/blueheart/) gevoegd. Deze campagne beoogt regeringen, privéondernemingen, NGO’s en burgers te sensibiliseren over dit fenomeen.

« Vandaag moeten we meer dan ooit een gemeenschappelijk front tegen mensenhandel vormen en tonen dat we niemand in de steek laten » geeft de Minister van Justitie aan. Voor de Politiezone Brussel Noord betreft het een dagelijkse opdracht.

 

Zodoende investeert PolBruNo al jarenlang in de strijd tegen mensenhandel. Onze politiemensen staan in de eerste lijn om situaties van mensenhandel te detecteren of slachtoffers van dit fenomeen op te vangen, met name via de opleiding die aan de politieambtenaren gegeven wordt. Dit is in het bijzonder het geval op het grondgebied van de Noordwijk waar er sekswerkers gevestigd zijn.

 

De Politiezone Brussel Noord is op die manier een van de enige lokale politiezones die over een sectie « Menselhandel » beschikt die zich bezighoudt met de onderzoeken over dit fenomeen. Of het nu in het kader van prostitutie, bedelarij of een economische relatie is, PolBruNo heeft in de loop van de jaren een echte expertise verworven die erkend wordt op gewestelijk, nationaal en zelfs internationaal niveau.

 

In september werden de resultaten van de Swipser-studie van de Universiteit Gent in opdracht van de gemeente Schaarbeek bekendgemaakt. Deze studie beoogde meer inzicht te krijgen in het leven van 150 Sub-Saharische vrouwen die zich prostitueren in de « carréwijk » zoals deze genoemd wordt. Deze studie heeft aangetoond dat deze sekswerksters moeite hebben om contact op te nemen, maar ook om de instellingen te vertrouwen, wat in het bijzonder voor de Politie geldt.

Om een eerste antwoord te bieden op deze analyse, zijn er informatiesessies opgericht binnen de Politiezone Brussel Noord in samenwerking met verenigingen die actief zijn op het terrein: Utsopi, Espace-P en PAG-ASA.

Deze sessies, georganiseerd onder de vorm van uitwisselingen met partnerorganisaties, richtten zich op de eerstelijnsdiensten die in regelmatig contact staan met de sekswerksters, namelijk de interventiebrigades, de wijkagenten en de onthaaldiensten van Commissariaat 5. Het doel is om een betere kennis te verwerven van de noden en de verwachtingen van deze vrouwen en verenigingen, alsook van hun rol.

 

Tot slot leidt PolBruNo onder de politiemensen ook specifieke contactpunten voor de opvang van sekswerksters op teneinde deze opvang nog verder te verbeteren. Zo kunnen deze contactpunten andere politieambtenaren adviseren in materies die aan dit thema gerelateerd zijn, aangezien gevallen van mensenhandel helaas vaker in dit domein voorkomen.

 

De Politiezone zal haar inspanningen inzake middelen, opleiding en partnerschap voortzetten om de opsporing en de opvang van de slachtoffers van mensenhandel te verzekeren en te verbeteren. Daarom is het belangrijk voor de Zone om deel te nemen aan de Blue Heart-campagne die op 25 juli van start gaat.

Maak mensenhandel zichtbaar: als u een vermoeden heeft van uitbuiting, meld dit dan via www.stopmensenhandel.be. #EndHumanTrafficking