PolBruNo-Task Force in Noordwijk arresteert 7 daders van diefstallen met geweld op heterdaad.

De Task Force opgericht door de Politiezone Brussel Noord met de steun van het Parket van Brussel, waarbij de focus ligt op veelplegers die zich schuldig blijven maken aan diefstallen met geweld en aan de verkoop van verdovende middelen en geneesmiddelen in de Noordwijk, heeft tussen 28 augustus en 3 september zeven daders van diefstallen met geweld op heterdaad gevat. Ze zijn allen ter beschikking gesteld van het Parket van Brussel.

De politieambtenaren zetten hun acties voort rond het Noordstation. Tussen 28 augustus en 3 september hebben de politiemensen van de PolBruNo-Task Force, die in burgerkledij patrouilleerden, 7 personen kunnen aanhouden die diefstallen met geweld gepleegd hadden. Deze daders pleegden hun misdrijf hetzij door een wapen te tonen, hetzij door het te gebruiken (een schroevendraaier, een sommeliersmes, enz.), hetzij door een duw of slagen toe te brengen aan hun slachtoffer om hun buit binnen te halen. De interventie van de politieambtenaren, die in discrete kledij aanwezig waren, heeft de aanhouding op heterdaad van deze daders mogelijk gemaakt, en vooral de opvang van het slachtoffer en bijna elke keer ook de teruggave van de gestolen bezittingen. Geen enkel slachtoffer moest door een ziekenwagen opgehaald worden. In de 7 dossiers heeft het Parket van Brussel de terbeschikkingstelling van de gevatte daders bevolen. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd in het kader van drie dossiers.

 

De politieambtenaren namen overigens 123 Lyricapillen en 45 Ritrovilpillen in beslag. De Task Force voerde deze week ook een inbeslagname uit van Diazepam-, Dominal- en Cataflampillen. Al deze geneesmiddelen zijn enkel verkrijgbaar op voorschrift en worden uitsluitend in apotheken verkocht. Ze staan bekend om hun verslavende en ontremmende effecten, die het gedrag van de gebruikers negatief beïnvloeden wanneer ze niet op een omkaderde manier genomen worden. De illegale verkoop van deze geneesmiddelen is tot slot strafbaar. Er werden eveneens twee gestolen fietsen teruggevonden. De Zone PolBruNo is op zoek naar hun eigenaars. Er werd een oproep gepubliceerd op de interzonale pagina « Véloflic @Brussels » op Facebook.

De politieambtenaren van de Task Force hebben tevens acht personen op heterdaad aangehouden die verdacht worden van de verkoop van verdovende middelen. Het Parket van Brussel heeft de terbeschikkingstelling van twee van hen bevolen. In twee dossiers werd een rechtstreekse dagvaarding betekend.

 

Deze resultaten vormen een aanvulling op de dagelijkse opgevoerde politieaanwezigheid van de Politiezone PolBruNo, met de regelmatige steun van de Federale Politie, via haar beveiligingspatrouilles en haar periodieke controleoperaties. Dit kadert in een globale aanpak die toegepast wordt door de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, alsook met de partners van de Politiezone Brussel Noord in de Noordwijk. Met deze actie, waarbij de focus ligt op veelplegers die zich schuldig blijven maken aan diefstallen met geweld en aan de verkoop van verdovende middelen en geneesmiddelen, wil de Politiezone bijdragen aan de openbare rust en het veiligheidsgevoel van eenieder op haar volledige grondgebied. De Task Force is een aanvullende actie, die bij het dagelijkse werk van de politieambtenaren komt. De PolBruNo-ploegen blijven aanwezig op het volledige grondgebied en in de drie gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere.  

 

 

Labels