Politieambtenaren als aanspreekpunten voor alle scholen van de Politiezone Brussel Noord

« TEAMSCHOOL », het nieuwe project van de Politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) of PolBruNo, heeft als doel om de bevoorrechte en rechtstreekse contacten uit te breiden tussen de Politiezone en de 163 scholen (kleuter-, basis- en middelbare scholen) en de 93 kinderdagverblijven op haar grondgebied.

politieleden Teamschool

Een partnerschap dat al heel lang bestaat tussen de lokale politie en de scholen

Al 24 jaar lang ligt de Politiezone Brussel Noord aan de basis van verscheidene projecten die ondernomen worden in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Projecten die bedoeld zijn voor alle leeftijden en die toelaten om het contact tussen de politie en de jongeren te bevorderen, van kindsbeen af tot op meerderjarige leeftijd, en dit buiten een strikt repressief kader.

 

Tot deze projecten behoren meer bepaald: het project voor de kinderdagverblijven « De gordel is van belang, breng hun toekomst niet in het gedrang »; het project « Politie aan elke school »; het project « Pol&Bruno in de kleuterklas », dat zich richt tot de kinderen van de 3de kleuterklas met als doel om een eerste gemoedelijk en speels contact te leggen met de allerkleinsten; en het « Peterschapsproject », waarbij een politieambtenaar peter of meter wordt van een klas van het zesde leerjaar. Het meest recente project dat uitgerold werd, bestaat erin om op bezoek te gaan in de middelbare scholen en verscheidene thema’s onder de aandacht te brengen zoals de problematiek van pesten op school en via sociale media, evenals de gevaren op de weg en het rijden onder invloed.

 

 

Vandaag de dag kunnen we stellen dat er een echte vertrouwensband ontstaan is tussen de lokale politie en de schooldirecties en jongeren. Deze laatsten geven de Politiezone kennis van hun verwachtingen en vragen, die voortdurend evolueren en toenemen, en dit dankzij de steun en medewerking van de talrijke politiemensen van PolBruNo.

Ondanks de pandemie die het schooljaar 2020-2021 gekenmerkt heeft, heeft deze inzet van de lokale politie binnen haar scholen het mogelijk gemaakt voor een 8000-tal leerlingen verspreid over 314 klassen een positief contact te hebben met een politieambtenaar.

 

 

« Wij willen dagelijks werken aan de versterking van de positieve relaties tussen de kinderen, de jongeren en onze Politiezone » verklaren Cécile Jodogne, Emir Kir en Ridouane Chahid, respectievelijk burgemeester van Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere en leden van het Politiecollege van de Politiezone Brussel Noord. « Het gaat om veelvuldige projecten die zowel betrekking hebben op de verkeersveiligheid, als op de thematiek van het pesten op school. Daarnaast laten deze projecten ook toe om doeltreffend de strijd aan te gaan met het gebrek aan vertrouwen tussen de politie en de burgers die zij moet beschermen. Dit vertrouwen is essentieel in het werk van een nabijheidspolitiedienst, zoals wij dit binnen het Politiecollege voor ogen hebben » verduidelijken ze ten slotte.  

 

Teamschool: 90 politieambtenaren die zich ten dienste stellen van deze projecten 

Bij het begin van het nieuwe schooljaar heeft de Politiezone beslist om al deze projecten te bundelen in één nieuw concept: TEAMSCHOOL POLBRUNO.

 

Want TEAMSCHOOL POLBRUNO, dat zijn 90 vrijwillige politieambtenaren, uit alle mogelijke diensten en met verscheidene graden, die zich bovenop hun dagelijkse politieopdrachten inzetten voor de projecten die de Politiezone onderneemt in de onderwijsinstellingen. De bedoeling is om een vertrouwensrelatie uit te bouwen met de jongeren.

 

Dit nieuwe concept beoogt de mogelijkheid om bevoorrechte en rechtstreekse contacten met de Politiezone uit te breiden naar iedereen die bij de onderwijswereld betrokken is. Op school is de TEAMSCHOOL-politieambtenaar het aanspreekpunt voor elke problematische situatie (vóór de juridisering) die ondervonden wordt en verbonden is aan de school.

 

Er is een wachtdienst voorzien, die 24 uur per dag beschikbaar is voor de schooldirecties in geval van problemen (vechtpartij, belaging, verkeersprobleem, enz.).

 

Andere nieuwigheid: de TEAMSCHOOL-politieambtenaren van de Politiezone PolBruNo zullen herkenbaar zijn dankzij hun kenmerkende uitrusting met de afbeelding van TEAMSCHOOL, met name hun sweater, rugzak en mondmasker.

 

Wat is er verder nog nieuw? Als een jongere zich niet goed voelt bij een situatie kan hij ons in alle vertrouwen contacteren via onze Instagram-pagina pol.bruno.5344. Er werd tevens een e-mailadres aangemaakt om alle vragen en verzoeken van de leerlingen, leerkrachten, ouders en schooldirecties te beantwoorden.

 

Deze gegevens zijn bovendien vermeld op de TEAMSCHOOL-affiches die in elke klas opgehangen worden  en op de “cyberhate”-latjes die uitgedeeld worden aan de leerlingen om de band tussen onze Politiezone en de jongeren verder in stand te houden.