Restaurant met 200 aanwezigen bestuurlijk gesloten door politiezone Brussel Noord

Het afgelopen weekend was de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) talrijk aanwezig op het terrein. Er werd eveneens een specifieke patrouille in plaats gesteld om erop toe te zien dat de coronamaatregelen werden nageleefd en gerespecteerd.

Een restaurant met 200 personen administratief gesloten

Dit weekend constateerde de politie dat meerdere zaken op het grondgebied van de zone de COVID-maatregelen niet respecteerden. Zo werden er twee restaurants bestuurlijk gesloten door de politie, één restaurant waarbij er 200 aanwezigen waren. Verder waren er ook twee krantenwinkels die het sluitingsuur niet respecteerden, waarvoor de politie een administratief rapport opstelde. Tenslotte werd er ook één indoor sportclub bestuurlijk gesloten door de politie. Voor al deze zaken werden pv’s opgesteld ten opzichte van de uitbaters en geïdentificeerde personen.

Nieuwe striktere maatregelen: 5 extra patrouilles

Vanaf vandaag, 19 oktober 2020, heeft onze politie 5 extra patrouilles ingezet om erop toezien dat de strikte coronamaatregelen die vrijdag werden beslist, conform het ministerieel besluit, worden nageleefd. Er zal dus een grotere politionele aanwezigheid zijn op het terrein. De focus ligt op het volgen van de richtlijnen van Binnenlandse Zaken en de maatregelen die al voor 19 oktober golden, welke uiteraard zullen blijven gecontroleerd worden.

Alleen samen kunnen we het Coronavirus tegengaan

Onze politie is er voor de burgers en tijdens de controles primeert het gezond en logisch verstand. We weten dat het niet gemakkelijk is voor de burgers, maar om de verspreiding van het Coronavirus in te perken, dienen we samen vol te houden. Het is dus nu, meer dan ooit, nodig dat iedereen de maatregelen volgt om de eigen gezondheid en die van anderen te beschermen.