Straatintimidatie: een tweede operatie in de Noordwijk en 2 opgestelde PV’s

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) hecht veel belang aan het opvangen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

De slachtoffers aarzelen echter vaak om een klacht in te dienen.  Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld”, erkent hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord.

Op grond van deze vaststellingen heeft de Politiezone Brussel Noord een operatiemodel aangepast dat door de Politiezone Luik werd ingevoerd, een goede praktijk die dankzij het Réseau Intersection onderling tussen de lokale politiediensten gedeeld werd.

Na een eerste operatie op 17 maart, die niet tot het opstellen van een PV had geleid, heeft de lokale politie van Brussel Noord derhalve een tweede operatie in de Noordwijk georganiseerd op zondag 4 april 2021 en twee proces-verbalen voor seksuele intimidatie op de openbare weg opgesteld. Verscheidene daders die opmerkingen hadden gemaakt die niet strafbaar waren, werden eveneens ter plaatse door de politie-inspecteurs gesensibiliseerd.

De politiezone Brussel Noord zal deze operaties in de verschillende wijken van haar grondgebied voortzetten. Momenteel wordt informatie verzameld over de meest problematische plaatsen. Er wordt ook gewerkt aan een bewustmakingsbrochure voor slachtoffers, getuigen en potentiële daders.

straatintimidatie

Twee vernederende gedragingen die feiten van seksuele straatintimidatie vormen

Zoals hierboven is uiteengezet, heeft de politieploeg tijdens deze tweede operatie twee vernederende gedragingen waargenomen ten aanzien van de politievrouw in burger die – met de steun van twee andere politiemannen, ook in burger - in de wijk patrouilleerde.

De eerste verdachte (26 jaar) stond erop de politievrouw om haar telefoonnummer te vragen terwijl hij haar zonder haar toestemming in de boeien sloeg. Dit gedrag is constitutief voor seksuele intimidatie als strafbare inbreuk op openbare plaatsen. Tijdens zijn verhoor door de politie-inspecteurs werd de verdachte herinnerd aan de wet van 22 mei 2014 en aan het verschil tussen flirten en intimidatie, namelijk de eerbiediging van de instemming. Het parket van Brussel zal het vervolg van dit gerechtelijke dossier bepalen.

De tweede verdachte (41 jaar) keek naar de politievrouw in burgerkleding en riep obscene woorden. Hij stak ook zijn tong uit terwijl hij een seksuele handeling nabootste. De politieploeg die steun bood, identificeerde de verdachte en herinnerde hem aan de wet en aan de manier waarop zijn gedrag een overtreding vormde. De verdachte zal worden uitgenodigd voor een verhoor op een later tijdstip.

Het principe van deze operaties? Aanwezig zijn in de openbare ruimte en daders op heterdaad betrappen

De wet met betrekking tot « ongewenst seksueel gedrag » of « straatintimidatie » van 2014 is nog te weinig gekend. Dit begrip omvat uitschelden, bespotten, obscene gebaren, aanranding of poging tot aanranding, betasting en stalken in een openbare of semiopenbare ruimte. Maar al te vaak dienen slachtoffers geen klacht in, wat een gevoel van straffeloosheid voor de daders kan creëren.

De politiezone Brussel Noord heeft deze zondag 04 april een tweede operatie uitgevoerd in de wijk van het Noordstation. De doelstellingen van deze operatie zijn

  • het hoge aantal incidenten te bestrijden,
  • de slachtoffers bewust te maken van hun recht om een klacht in te dienen over deze incidenten en hun tips te geven over hoe zij zich veiliger kunnen voelen in de openbare ruimte,
  • te strijden tegen het gevoel van straffeloosheid van de daders
  • en hen te herinneren aan de wet en het belang van toestemming.

 

Conreet patrouilleren drie politie-inspecteurs in burger (een vrouwelijke en twee mannelijke politieleden). De politievrouw ging in geen geval in op verzoeken van potentiële verdachten. Wanneer er een ongepaste opmerking of commentaar tot haar werd gericht, vervolgde zij haar weg en liet zij het aan de ondersteuningsploeg over om de dader te ondervragen. Indien de politievrouw of een andere persoon het slachtoffer wordt van straatintimidatie, zullen de politie-inspecteurs op heterdaad optreden en de gerechtelijke procedure inleiden waarin de wet voorziet. Het idee is om de daders op heterdaad te betrappen.

« Straatintimidatie is een fenomeen dat we niet langer willen dulden. Iedere persoon – en zeker vrouwen – moet zich rustig en veilig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte Daarom hebben wij dit soort operaties opgezet en zullen wij ze blijven organiseren in verschillende wijken van onze politiezone » legt hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord, uit.