Veilig terug naar school!

In het kader van het Teamschool-project waren de politiemensen van de Politiezone Brussel Noord aanwezig voor de kleuter- en lagere scholen van de gemeenten Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere op 28 augustus en 1 september opdat de eerste schooldag in goede omstandigheden kon verlopen. 

 

Un policier devant chaque école - rentrée scolaire

De verkeersveiligheid in de schoolomgeving is een prioriteit voor het Politiecollege, in het bijzonder bij de terugkeer naar school,” verzekert Cécile Jodogne, voorzitster van het Politiecollege en wnd. burgemeester van de gemeente Schaarbeek. “Er dient herinnerd te worden aan de goede gewoonten en de eerste schooldag is een geschikt moment om dit te doen!” voegt Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node toe. Dit initiatief, waarbij politiemensen met alle verscheidene graden en uit de verschillende diensten van de Politiezone Brussel Noord betrokken zijn, beoogt de diverse weggebruikers en de ouders te herinneren aan de juiste reflexen in de schoolomgeving “aangezien het van essentieel belang is om de verkeersregels na te leven, zowel voor de veiligheid van de kinderen als voor de veiligheid van de andere zwakke weggebruikers,” benadrukt Ridouane Chahid, burgemeester van Evere. 

 

Vraagt u zich soms af hoe u de veiligheid van de kinderen kunt garanderen wanneer ze naar school gaan? Ziehier enkele nuttige tips: 

  1. Stop op plaatsen waar dit toegestaan is: door u te parkeren op een trottoir of een fietspad, brengt u de veiligheid van de fietsers en de voetgangers in gevaar. Als u stopt op een plaats waar dit toegestaan is, kunnen de kinderen ook veilig uit het voertuig stappen. 
  1. Leef de zone 30 na: wij herinneren eraan dat de schoolomgevingen zones zijn waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u.  
  1. Steek over op de oversteekplaats voor voetgangers: de meeste scholen krijgen steun van de opzichters of van de gemeenschapswachten om de leerlingen veilig te laten oversteken. Respecteer hen en volg hun instructies. 
  1. Zorg ervoor dat uw kinderen een fluohesje dragen. Dit maakt hen zichtbaar in alle omstandigheden. 

 

De aanwezigheid van de politiemensen van de Politiezone Brussel Noord in de schoolomgeving beperkt zich niet tot de eerste schooldag! Er worden het hele jaar door tal van operaties gevoerd om ieders veiligheid te verzekeren. 

 

Een fijne en veilige eerste schooldag gewenst! 

Labels