Zes verdachten van drugshandel in Noordwijk gearresteerd door PolBruNo.

Op 14 maart 2023 hebben de politieambtenaren van de Politiezone Brussel Noord 15 huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een drugshandeldossier. Deze operatie kadert binnen de beveiliging en de aanpak van drugsverkoop in de Noordwijk door de Politiezone Brussel Noord.

kogelvrij vest met logo

Naar aanleiding van talrijke klachten van buurtbewoners van de Sint-Franciscusstraat i.v.m. de handel in verdovende middelen, heeft de Politiezone PolBruNo een onderzoek opgestart onder het toezicht van de onderzoeksrechter. Het onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om de individuen die bij de drugshandel betrokken waren te identificeren en om de rollen van eenieder in de verkoop van marihuana en cocaïne in deze wijk te verduidelijken. De huiszoekingen van 14 maart werden uitgevoerd door de Gecentraliseerde Gerechtelijke Brigade van de Politiezone Brussel Noord, met de steun van verschillende diensten van PolBruNo, andere Politiezones en de Federale Politie.

De huiszoekingen van 14 maart hebben het mogelijk gemaakt om 6 verdachten te vatten en 1,4 kg cocaïne, 2,3 kg cannabis, 120 g hasj en € 50.000 cash in beslag te nemen. 6 verdachten werden ter beschikking van de onderzoeksrechter gesteld. De 6 verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Bovenop deze huiszoekingen werden er in de Noordwijk door de Politiezone meerdere operaties gevoerd, die ook in de toekomst opgezet zullen blijven worden. Het doel van deze operaties is om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen en het aantal criminele feiten in de wijk te doen dalen. Dit kadert binnen de inspanningen die de Politiezone Brussel Noord levert in de strijd tegen criminaliteit. De strijd tegen de drugshandel blijft een specifiek aandachtspunt voor de Politiezone Brussel Noord in de Noordwijk. Dankzij de samenwerking en het transversale karakter van de verschillende functionaliteiten van de Politiezone Brussel Noord wordt er een doeltreffende, snelle en professionele dienst verleend aan de burgers.