Volgende Politieraad: 21 juni 2022

Gelieve hieronder de agenda van de volgende Politieraad te raadplegen die zal plaatsvinden op dinsdag 21 juni 2022 om 18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Schaarbeek op de eerste verdieping, Colignonplein, Schaarbeek.

De agendapunten:

Algemene zaken

 

 • Delegatie van de bevoegdheid aan de korpschef betreffende de overheidsopdrachten die vastgesteld worden op eenvoudige aangenomen factuur;

 

Financiën

 

 • Begrotingswijzigingen n° 2 voor het afsluiten van de rekeningen 2021;
 • Rekeningen 2021;
 • Begrotingswijziging 2022/1;
 • Bilaterale overeenkomst       betreffende het terugstorten van de toelage Veiligheids-              en samenlevingscontract voor hetjaar 2021 - Gemeente Schaarbeek;

Overheidsopdrachten

 

 • Onderhoud en wisselstukken voor de motorfietsen van de politiezone 5344(2021/117-ID911);
 • Geringe aankopen (via inschrijving ofaanvaarde factuur) - (2022/60 - ID 975);
 • Aankoop van kogelwerende overgooiers (2022/66- ID 981);
 • Aankoop van dienstvoertuigen- inschrijving overheidsopdracht federale politie (2022/69- ID 984);
 • Aankoop van communicatiemateriaal - inschrijving ASTRID-contract (2022/64 - ID 979);
 • Aankoop van uniformstukken (2022/65 - ID 980);
 • Aankoop kledij voor de hondenbrigade - goedkeuring erratum n° 1 bestek met nr. 2021/95 - ID 889;
 • Toetreding Gemeenschappelijke Overeenkomst GO 182 Koffie, snacks, frisdranken, automaten voor koffie: snacks, frisdranken alsook waterfonteinen (FOD BOSA - FORCMS) - Kennisname beslissing tot definitieve deelname ( 2022/68 - ID 983);

 

Personeel

 

 • Opening van betrekkingen in mobiliteit;

Interpellaties

 

 • lnterpellatie van mevrouw Lei1a LAHSSAINI betreffende een artikel in de krant van Le Soir "Politiegeweld in de commissariaten";