Resultaten controles mobiele radars rode assen

01.01.2019 - 18.06.2019

De politiezone heeft op haar grondgebied 5 assen bepaald die topprioriteit zullen krijgen van de radardienst bij het flitsen. Deze assen werden gekozen op basis van het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen in het verleden, de intensiteit van de vastgestelde snelheidsovertredingen, het aantal ongevallen met gewonden, de aanwezigheid van schoolkinderen of andere zwakke weggebruikers in de buurt.

In de gemeente Schaarbeek gaat het in de zone 30 om de assen Helmetsesteenweg, Koninklijke Sinte-Mariastraat en Van Ooststraat, en in de zone 50 om de as Leuvensesteenweg. In Evere werd de Jules Bordetlaan (zone 50) als prioritaire as bepaald.

Sinds oktober 2018 wordt er minstens één radarcontrole per week georganiseerd op elk van deze prioritaire assen. Op deze assen worden de controles dus specifiek opgevoerd, bovenop de controles op de rest van het grondgebied van de zone. Het doel is om het gedrag van de automobilisten op deze assen te doen veranderen en om hun snelheid te doen aanleunen bij de wettelijke snelheid.

Hier zijn de eerste resultaten

« Dus, voor de goede verstaander: let op met die zware voet! Het flitst in de zone! »

 

Straten
Jules Bordetlaan (Evere)
Helmetsesteenweg (Schaarbeek)
Leuvensesteenweg (Schaarbeek)
Koninklijke Sinte-Mariastraat (Schaarbeek)
Van Ooststraat (Schaarbeek)
In regel
88%