Verkeersveiligheid: de cijfers voor Januari-April 2019

01.01.2018 - einde onbekend

De politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) heeft van de verkeersveiligheid één van haar grootste prioriteiten gemaakt.

Om deze uitdaging zo goed mogelijk aan te gaan, is er een massale investering gebeurd, zowel in materiaal als in personeel. Dankzij het project Traffic, a matter of everyone leggen alle leden van de lokale politie de nadruk op het verbaliseren van gevaarlijke problemen op ons grondgebied, met name het hinderlijk en gevaarlijk parkeren, de inachtneming van de verkeerslichten, het rijden onder invloed en het dragen van de veiligheidsgordel, met een bijzondere aandacht voor de kinderen.

De radardiensten van de politiezone werden overigens versterkt om de strijd aan te gaan tegen de snelheidsovertredingen op het grondgebied van onze drie gemeenten. Het project van de prioritaire assen, de zogenaamde « rode assen », heeft in ruime mate bijgedragen tot de toename van het aantal gecontroleerde voertuigen. Dus, beste bestuurders, let op met die zware voet, want er wordt geflitst in de zone!

Verbaliseringen: resultaten jan-april 2018 >< jan-april 2019 Ongevallen met lichamelijke letsels: resultaten jan-april 2019

Het aantal verbaliseringen is met 42% gestegen (25.224 -> 35.739). Hierbij ging het voornamelijk om:

   + 153% voor snelheidsovertredingen (vaste radar, mobiele radar, trajectcontrole)

   + 17% voor gsm-gebruik achter het stuur

   + 13% voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel

  2.524 bestuurders legden een ademtest af

  -> 97% bleek SAFE

Het aantal ongevallen met lichamelijke letsels is met 6% gedaald tussen januari en april 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

In de eerste vijf maanden van 2019 bedraagt het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in de zone 2,2 per 1000 inwoners. M.a.w. een beter resultaat dan voor het hele jaar 2018 (2,54 per 1000). Eind vorig jaar bedroeg het regionale gemiddelde 3,2.

Dit jaar stonden er tussen januari en april heel wat lichten op groen in de verschillende categorieën van de verbaliseringscijfers voor de verkeersveiligheid. In de eerste vier maanden van 2019 hebben de politiemensen, in vergelijking met dezelfde periode in 2018, veel meer pv’s opgesteld voor snelheidsovertredingen (+153%!). In diezelfde periode is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels tevens met 6% gedaald. Evenzo hebben de leden van de zone Brussel-Noord ook 17% meer pv’s opgesteld voor inbreuken in verband met het gsm-gebruik achter het stuur en 13% meer pv’s voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel. In verband met het alcoholgebruik achter het stuur ten slotte hebben 2.524 bestuurders een ademtest afgelegd tussen januari en april 2019. 64 bestuurders waren onder invloed en bij 13 bestuurders was het resultaat Alarm. In deze periode heeft 97% van de bestuurders SAFE geblazen.

Vanuit onze zorg om transparant te zijn, willen wij u hierbij alle gedetailleerde cijfergegevens meegeven. In bijlage, deze cijfers worden maandelijks bijgewerkt.

                         
Straten
Grondgebied van Politie zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node)