Verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van jouw wagen?

Doe zo vlug mogelijk aangifte bij de politie.

Bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs is het de titularis of eigenaar van het betrokken voertuig dat de aangifte moet doen.

Bij de aangifte dien je het voertuig, waarvan het inschrijvingsbewijs verloren of gestolen is, mee te brengen.

Na de aangifte ontvang je een attest, dat je eventueel via tussenkomst van je verzekeringsagent, aangetekend overmaakt aan de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 249 22 11.