Hoe kan ik dierenverwaarlozing / dierenmishandeling melden?

Het welzijn van dieren ligt onze politiezone nauw aan het hart. Om nog meer in te zetten op dierenwelzijn werd er enige tijd geleden een interne werkgroep opgericht. Deze groep bestaat uit 4 inspecteurs die een bijzondere expertise verworven hebben in de materie 'dierenwelzijn'.

Elke melding van zowel burgers als ons eigen personeel wordt onderzocht. De werkgroep werkt hiervoor nauw samen met andere diensten zoals vb. FOD Dierenwelzijn.

Indien u vragen heeft rond het thema dierenwelzijn of u wenst verwaarlozing/mishandeling te melden, contacteer dan onze werkgroep via dierenwelzijn@politie-bodukap.be .

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie BoDuKaP via het contactformulier of telefonisch via 015 56 51 00.