Kan ik een kopie krijgen van het proces-verbaal van een verkeersongeval?

De politie kan je alleen de gegevens van de tegenpartij bezorgen en als erom gevraagd wordt, een kopie van je eigen verklaring. Je hebt altijd het recht om een afschrift te krijgen van jouw persoonlijk afgenomen verhoor (niet van derden).

Wanneer er bij een verkeersongeval iemand gewond raakt of overlijdt, moet je de politie op de hoogte brengen. We komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De politie zal deze vaststellingen noteren in een proces-verbaal.

In het proces-verbaal staan de datum, het uur en de locatie vermeld. Ook de materiële schade en de volledige identiteit van de personen die bij het ongeval betrokken waren, samen met hun verklaringen, worden genoteerd. Daarnaast zal de politie een plaatsbeschrijving en de omstandigheden van het ongeval (weerssituatie, staat van het wegdek) toevoegen aan het proces-verbaal.

De politie zal dit proces-verbaal aan het parket in Antwerpen (afdeling Mechelen) bezorgen.

Alleen de procureur des Konings van het parket in Antwerpen kan de toelating geven om het dossier in te kijken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie BoDuKaP via het contactformulier of telefonisch via 015 56 51 00.