Verlies of diefstal van je rijbewijs?

Bij verlies of diefstal van het rijbewijs doe je aangifte bij de politie. Je ontvangt dan een attest voor de aanmaak van een rijbewijsduplicaat.

Met dit aanvraagformulier en twee recente pasfoto's ga je vervolgens naar de gemeentelijke dienst bevolking, afdeling rijbewijzen. De gemeente zal dan een nieuw rijbewijs opmaken.Opgelet: het attest vervangt je rijbewijs niet. Je mag hier dus geen voertuig mee besturen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie BoDuKaP via het contactformulier of telefonisch via 015 56 51 00.