Nieuws

Naar goede gewoonte neemt de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken ook dit jaar deel aan de zomereditie van de BOB-campagne, die loopt van donderdag 6 juni om 18.00 uur tot 06.00 uur op maandag 2 september. Er zullen in de ganse politiezone, zowel op weekdagen, als tijdens het weekend, acties georganiseerd worden, waarbij gericht gecontroleerd wordt op alcoholgebruik in het verkeer

Het verlengde weekend van Hemelvaart (30 mei – 2 juni) kan je bij ons in het Politiehuis, Sluisberg 1 te Sint-Truiden terecht van 08.30 uur tot 16.30 uur.

Vijf politiezones richten samen één bijzonder bijstandsteam op

De politiezones Kanton Borgloon, Heusden-Zolder, Tongeren – Herstappe, Limburg Regio Hoofdstad en Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken hebben de handen in elkaar geslagen en één bijzonder bijstandsteam opgericht, SAU-TIG. Het zone-overschrijdend oprichten van één team is een uniek gegeven in België.

Positieve tendens in criminaliteitscijfers heeft ook een positieve weerslag op het veiligheidsgevoel van de burger

“Met de cijfers van 2018 kunnen we net als in 2017 een overwegend positief resultaat voorleggen. De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2017 (-9%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-6%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-4%), fietsdiefstallen (-33%) en de winkeldiefstallen (-13%) zijn gedaald.”, zegt korpschef Steve Provost. “Het aantal misdrijven met een ICT/online element is dan weer met de helft gestegen ten opzichte van 2017."

Op  woensdag 1 mei 2019 kan je bij ons in het Politiehuis, Sluisberg 1 te Sint-Truiden terecht van 08.30 uur tot 16.30 uur
Je kan het politiehuis ook altijd telefonisch bereiken op het nummer 011-70 19 11.

De wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken zijn gesloten.

Gelieve voor dringende gevallen steeds 101 te bellen.