Nieuws

Positieve tendens in criminaliteitscijfers heeft ook een positieve weerslag op het veiligheidsgevoel van de burger

“Met de cijfers van 2018 kunnen we net als in 2017 een overwegend positief resultaat voorleggen. De ‘traditionele’ criminaliteitsvormen blijven afnemen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalt verder in vergelijking met 2017 (-9%). Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen neemt ook verder af (-6%). Ook de diefstallen uit of aan voertuig (-4%), fietsdiefstallen (-33%) en de winkeldiefstallen (-13%) zijn gedaald.”, zegt korpschef Steve Provost. “Het aantal misdrijven met een ICT/online element is dan weer met de helft gestegen ten opzichte van 2017."

Op  woensdag 1 mei 2019 kan je bij ons in het Politiehuis, Sluisberg 1 te Sint-Truiden terecht van 08.30 uur tot 16.30 uur
Je kan het politiehuis ook altijd telefonisch bereiken op het nummer 011-70 19 11.

De wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken zijn gesloten.

Gelieve voor dringende gevallen steeds 101 te bellen.

Eind december vorig jaar stelde de dierenpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een proces-verbaal op voor het vangen van beschermde diersoorten, het bezit van illegaal gevangen soorten (2 sijzen en 3 distelvinken), bezit en gebruik verboden vangtuigen (valkooi en klepkooi). De dieren en de materialen werden onmiddellijk in beslag genomen. Betrokkene kreeg hiervoor onlangs een bestuurlijke geldboete van 800 euro.

Bereikbaarheid maandag 22 april

Op paasmaandag, 22 april 2019 kan je bij ons in het Politiehuis, Sluisberg 1 te Sint-Truiden terecht van 08.30 uur – 16.30 uur.

Je kan het politiehuis ook altijd telefonisch bereiken op het nummer 011-70 19 11.

De wijkposten in Gingelom en Nieuwerkerken zijn gesloten.

Gelieve voor dringende gevallen steeds 101 te bellen.

Nieuwe e-mailadressen lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Alle Belgische politiediensten kregen nieuwe e-mailadressen. Elke dienst en politiebeambte heeft nu een eigen e-mailadres dat eindigt op @police.belgium.eu. Ook alle e-mailadressen binnen onze politiezone werden aangepast.