Nieuws

Nieuwe e-mailadressen lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Alle Belgische politiediensten kregen nieuwe e-mailadressen. Elke dienst en politiebeambte heeft nu een eigen e-mailadres dat eindigt op @police.belgium.eu. Ook alle e-mailadressen binnen onze politiezone werden aangepast.

Internationale Verloren Maandagstoet gaat door!

Na veiligheidsoverleg vanavond besliste de burgemeester om de Internationale Verloren Maandagstoet te laten plaatsvinden.

Volgens de laatste weerberichten worden in de vroege ochtend en het eerste deel van de voormiddag hevige rukwinden voorspeld. Om die reden wordt gevraagd aan horeca-uitbaters en andere initiatiefnemers op maandag 4 maart vóór 12u geen tenten op te stellen. Vanaf dan kan het wel, op voorwaarde van sterke verankering.

22e Rally van Haspengouw

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019 organiseert Top Speed Rallyclub Haspengouw de 22e Rally van Haspengouw op het grondgebied van Landen, Zoutleeuw, Gingelom, Heers, Oreye, Waremme en Sint-Truiden.

Installatie nieuwe politieraad

Samen met korpschef Steve Provost, burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (voorzitter politiecollege en -raad), burgemeester van Gingelom Patrick Lismont en burgemeester van Nieuwerkerken Dries Deferm legden afgelopen woensdag de leden van onze nieuwe politieraad de eed af, alsook werd Alexander van Liempt als nieuwe secretaris politiecollege en -raad aangesteld. Gefeliciteerd!

Afwezig op de foto: raadslid Laurien Bamps

Scholenprotocol

Met het Scholenprotocol worden er telkens voor een periode van 3 jaar afspraken gemaakt tussen de secundaire schoolbesturen, het Parket van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.