Nieuws

Verkeersboete? Dit verandert er.

Sinds 28 maart 2018 worden PV's en verkeersboetes sneller verwerkt en ingevorderd via een geautomatiseerd systeem. Een gevolg van het zogenaamde Crossborder Traffic-systeem. Het betalen van boetes zou zo bovendien moeten worden vergemakkelijkt voor zowel Belgische als buitenlandse bestuurders. En de wet zet vooral nieuwe systemen op om onbetaalde boetes alsnog te kunnen innen, wat dankzij bilaterale Europese akkoorden ook bij bestuurders uit het buitenland kan gebeuren.

Jaarlijks onderzoek bij burgers: Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen / Statistiek Vlaanderen

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen.

Dalende trend criminaliteitscijfers wordt voortgezet in 2017 en vernieuwd camera-operatorlokaal operationeel

"Het dreigingsniveau mag dan wel gedaald zijn, de werkdruk bij de politiediensten wordt er niet minder op. Toch kan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor het derde jaar op rij terugblikken op een verdere afname van de criminaliteit, dankzij de blijvende inzet en het harde werk van haar medewerkers," aldus korpschef Steve Provost.

Naar aanleiding van de overval met geweld op de Tiensesteenweg van woensdag 21 februari 2018 werd er deze week door de gerechtelijke dienst van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een huiszoeking uitgevoerd in het Luikse.

Er werden 2 personen gearresteerd. 1 man werd na verhoor vrijgelaten, de andere werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Hasselt en aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet.