Fuif laten bewaken door eigen leden vereniging : nieuw formulier om toestemming te vragen aan burgemeester

Verenigingen die een fuif of een ander evenement organiseren, kunnen onder strikte voorwaarden de bewaking door eigen leden laten uitvoeren of mensen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging. Ze dienen daarvoor de toestemming te hebben van de burgemeester.

Minstens 14 dagen vooraf dient een origineel aanvraagformulier te worden toegestuurd naar de burgemeester. Gelijktijdig dient een kopie gestuurd te worden naar de FOD Binnenlandse Zaken via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be .

Dit aanvraagformulier werd volledig vernieuwd naar aanleiding van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid (aanvraagformulier zie Belgisch Staatsblad pagina 73213).

De burgemeester onderzoekt deze aanvraag en wint daarvoor het advies in van de korpschef van de lokale politie. Geeft hij/zij de vereniging de toestemming om eigen leden of mensen die een band hebben met de vereniging in te zetten voor de bewaking van haar evenement, dan volstaat het niet om een mailtje te sturen. De burgemeester moet de vereniging het officiële toestemmingsformulier overhandigen. Dat stelt duidelijk aan wie de toestemming wordt verleend, voor welk evenement, wie de verantwoordelijke is en welke personen de bewakingsactiviteiten zullen uitoefenen (als uitvoerenden én als leidinggevenden).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Pajottenland telefonisch via 054 31 35 01.