Antigifcentrum

Het Antigifcentrum is een koninklijke stichting van openbaar nut, gesubsidieerd door de FOD Volksgezondheid in het kader van de dringende medische hulpverlening. Het Antigifcentrum verstrekt telefonisch informatie bij acute vergiftigingen.

Alle dringende vragen over vergiftigingen bel 070 245 245. Indien onbereikbaar bel 02 264 96 30 (normaal tarief). 

Openingsuren

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week