BIN-netwerken

In de politiezone Vilvoorde-Machelen zijn enkele BIN-netwerken actief. BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk, een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. 

Een BIN heeft tot doel:

  • het meldingsgedrag aan de politie te verhogen;
  • het onveiligheidgevoel bij de bevolking te verlagen;
  • de sociale controle te bevorderen;
  • de preventiegedachte te verspreiden.

Een BIN is dus geen burgerwacht of organisatie die patrouilles of andere politionele taken op zich neemt. Het is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politie.

Hoe werkt het ?

Wanneer je een verdachte toestand opmerkt in jouw buurt verwittig je onmiddellijk de politie op het nummer 101. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt indien nodig via sms een waarschuwing naar alle BIN-leden. Van de BIN-leden wordt verwacht dat ze extra alert zijn en de 101 verwittigen als ze meer informatie hebben. De politie kan dan de patrouilles op het terrein gericht aansturen waardoor de pakkans groter wordt. De BIN-leden ontvangen de volgende werkdag per mail feedback over de situatie.

Deelname aan een BIN is gratis.

Wat is een verdachte situatie?

Handelingen en gedragingen die voor jou verdacht lijken, meld je best meteen aan de politie. Soms zijn er geen concrete aanwijzingen, maar van bepaalde toestanden in jouw buurt voel je als bewoner meestal wel aan of ze verdacht zijn of niet.

Voorbeelden zijn:

  • Voertuig, al dan niet met vreemde nummerplaat, dat doelloos rondrijdt in jouw wijk
  • Onbekenden die opvallend veel aandacht hebben voor de huizen in jouw straat of er foto’s van nemen.
  • Onbekenden die iets verstoppen.
  • Ook allerlei geluiden kunnen verdacht zijn, zeker als het gaat om brekend glas.

Wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet klopt, bel dan meteen 101 en zeg dat je lid bent van een BIN. Geef zo veel mogelijk specifieke en herkenbare kenmerken door van de verdachte situatie, persoon of voertuig (nummerplaat, merk en kleur van het voertuig, opvallende kledij, kapsel,…)

Overzicht van de verschillende BIN's in de politiezone

Meer informatie ?

Heb je vragen omtrent een buurtinformatienetwerk of wens je samen met een aantal buren een BIN op te starten in jouw wijk? Neem dan contact op met de criminaliteitspreventiecel van de lokale politie: PZ.Vima.Preventie@police.belgium.eu of 02 255 72 29.

Lees hier het huishoudelijk reglement van de BIN-netwerken na.

Hoe aansluiten? 

Download hier het inschrijvingsformulier.

Of schrijf je in via het online formulier