Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025

Het zonaal veiligheidsplan is het beleidsplan van een lokale politiezone. De wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus schrijft voor dat elke politiedienst gehouden is om elke zes jaar een zonaal veiligheidsplan op te stellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen als prioritair beschouwd wordt gedurende deze periode, zonder daarbij afbreuk te doen aan de dagelijkse basispolitiezorg. Het zijn de leden van de zonale veiligheidsraad die de prioriteiten voor het plan vastleggen.

Zonaal Veiligheidsplan - prioriteiten

Het zonaal veiligheidsplan is het beleidsplan van een lokale politiezone. De wet op de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus schrijft voor dat elke politiedienst gehouden is om elke zes jaar een zonaal veiligheidsplan op te stellen. Dit beleidsdocument vormt een weergave van hetgeen als prioritair beschouwd wordt gedurende deze periode, zonder daarbij afbreuk te doen aan de dagelijkse basispolitiezorg. Het zijn de leden van de zonale veiligheidsraad die de prioriteiten voor het plan vastleggen.