Strategisch team

De korpschef staat aan het hoofd van het politiekorps. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid onder het gezag van het politiecollege en onder toezicht van de politieraad. Voor de uitvoering van de dagdagelijkse leiding over het korps wordt hij bijgestaan door het strategisch team

Het strategisch team bestaat uit de directeur operaties, de directeur personeel en logistiek, de directeur beleid en communicatie, de officier intern toezicht en de adviseur ICT.

De bijzonder rekenplichtige staat de korpschef bij als financieel manager maar maakt strikt genomen geen deel uit van het strategisch team. De taken van de bijzonder rekenplichtige, zoals het opmaken van de begroting, worden immers rechtstreeks onder het gezag van het politiecollege uitgevoerd

Korpschef

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 253 33 33

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

De korpschef van de politiezone Vilvoorde-Machelen is hoofdcommissaris Erik Bassleer.

Directeur Operaties

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 253 33 33

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

Directeur Personeel en Logistiek

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 253 33 33

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

Directeur Beleid en Communicatie

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 253 33 33

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

Adv. Catherine Bodet is directeur beleid en communicatie en tevens de woordvoerder van de politiezone. Zij is contactpersoon voor persgerelateerde vragen. 

Officier Intern Toezicht

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 255 72 76

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

Adviseur ICT

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 255 72 75

E-mail: ict@pzvima.be

Bijzonder rekenplichtige

Zennelaan 76

1800 Vilvoorde

Telefoon: 02 255 72 42

E-mail: PZ.VIMA.Korpsleiding@police.belgium.eu

De bijzonder rekenplichtige regelt de ontvangsten en uitgaven van de politiezone en o.a. voor de opmaak van de begroting. Deze taken worden rechtstreeks onder het gezag van het politiecollege uitgevoerd. Om zijn onafhankelijkheid te vrijwaren maakt hij strikt genomen een deel uit van het strategisch team.