Politiereglement

Binnen de grenzen van de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen wordt de lokale regelgeving vastgelegd in een politiereglement. Het politieregelement legt de regels vast die het samenleven in de stad en de gemeente aangenaam moeten maken. Het gaat dan om regels omtrent het aanbieden van huisvuil; inname van het openbaar domein, lawaaioverlast, ... .

Je kan het politieregelment raadplegen in onze rubriek downloads.