Vacatures

Functies in uniform

Als politiemedewerker word je ingezet voor diverse politietaken zoals dringende noodhulp, lokaal onderzoek, evenementen, verkeerscontroles en politieacties. Om te kunnen solliciteren op deze functies dien je eerst de selectieproeven af te leggen bij de dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie. Wanneer je slaagt in deze fysieke en cognitieve proeven, word je laureaat en maak je deel uit van de wervingsreserve. Met je attest van slagen kan je komen solliciteren in onze politiezone. Is er een match? Dan kan je aan je opleiding tot politiemedewerker beginnen.

Functies als burger

Ongeveer 20% van het politiepersoneel is tewerkgesteld in een burgerfunctie. Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies, zoals boekhouders, informatici, administratieve medewerkers, klusjesmannen, enzovoort.

In tegenstelling tot de functies in uniform hoef je hier geen specifieke politieopleiding voor te volgen. 

Vacatures als politiemedewerker

Deze vacatures zijn alleen toegankelijk voor de laureaten van de wervingsreserve die in het bezit zijn van het attest van slagen voor de generieke selectieproeven (= proeven die georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie).

Surf naar www.jobpol.be en selecteer “Ik ben laureaat” in het menu “Wie ben ik”. Gebruik de login code die je ontvangen hebt na de selectieproeven. Je herkent onze vacatures aan het logo van onze politiezone.

Vacatures als burger

 

Logo van de PZ VIMA