Commissariaten

Het hoofdcommissariaat van de politiezone Vilvoorde-Machelen vind je op het onderstaand adres: 

Schaarbeeklei 198
1800 Vilvoorde

Voor dringende politiehulp kan je 24u op 24 terecht op het nummer 101 en in het hoofdcommissariaat.

Aangifte doen?

In het gemeentehuis van Machelen bevindt zich eveneens een politiepost. Deze politiepost werkt op afspraak. Gelieve telefonisch een afspraak te maken of via mail.

Woluwestraat 1
1830 Machelen
02 255 75 40
PZ.VIMA.Wijk@police.belgium.eu