De operationele dienstverlening

De operationele dienstverlening is het meest zichtbaar voor de burger. Het omvat onze dienstverlening aan het onthaal, in het wijkkantoor, bij jou thuis, op de plaats van een ongeval, bij het vaststellen van een misdrijf ... . Het zijn de medewerkers waarmee de inwoners en bezoekers als eerste mee in contact komen. Het gaat in het bijzonder om het team interventie, het team wijk, het team verkeer en het team lokale recherche.

Interventie

Het team interventie verzorgt de eerste dringende politionele hulpverlening aan mensen in nood en bij het vaststellen van misdrijven of ongevallen wanneer je dringend politiehulp nodig hebt, is dit het team dat in actie schiet om je te helpen.

Wijk

Politiezorg op maat van je buurt, dat is de voornaamste kerntaak van de wijkinspecteur. Ze hebben een grondige kennis van de buurt en proberen met deze kennis probleemoplossend op te treden tegen wijkgebonden problemen. De politiezone Vilvoorde-Machelen is opgesplitst in tien wijken - acht in Vilvoorde en twee in Machelen. Het team van de wijkpolitie bestaat uit wijkagenten voor de aanpak van buurtproblemen, een fietsteam voor de aanpak van overlast en een wijkondersteuningsteam voor materies gelinkt aan de lokale handelaars en bedrijven. Deze diensten zijn in Machelen gevestigd, maar per twee of drie wijken is er een wijkkantoor voorzien waar je tijdens de openingsuren of op afspraak terecht kan. De openingsuren vind je in de rubriek "Contact" terug.

Lokale recherche

Bij ernstige misdrijven gaat onze lokale recherche tot het uiterste om de verdachten op te sporen. Onze recherche bestaat uit een algemene recherche die misdrijven onderzoekt, een sociale recherche die gespecialiseerd is in jeugd- en gezinsgerelateerde materies en zedenfeiten en een cel info die voornamelijk de bestuurlijke opvolging van extremistische personen en groeperingen voor haar rekening neemt.

Verkeer

Veiligheid proberen we ook in het verkeer te realiseren, door de inzet van collega’s bij verkeersgerelateerde problemen, voor het vaststellen van overtredingen, het organiseren van controleacties en het verlenen van advies inzake verkeer aan de gemeenten.