Onze prioriteiten voor 2020-2025

Het is de ambitie van onze politiezone om samen met onze partners een allesomvattende en kwaliteitsvolle politiezorg te leveren, waardoor elke inwoner en bezoeker zich altijd en overal veilig in onze politiezone voelen.

Om dit te verwezenlijken werden de verschillende fenomenen als prioriteit gekozen voor de beleidscyclus 2020 – 2025.

  1. Inbraken in gebouwen - zowel woningen als handelszaken en bedrijven - omdat het veiligheidsgevoel in de eerste plaats in de eigen woning gewaarborgd moet worden, maar ook op de werkvloer, waar we soms meer tijd doorbrengen dan thuis.
  2. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit - in het bijzonder intra-familiaal geweld, zedenfeiten en geweld tegen kwetsbare personen - omdat deze feiten bijzonder ernstige lichamelijke en psychologische gevolgen met zich mee brengen voor de slachtoffers. Een kwaliteitsvolle opvang en onthaal door de politiediensten betekent vaak een eerste stap richting het verwerken van een traumatische ervaring of richting het doorbreken van een aanslepende spiraal van geweld.
  3. Radicalisme, gewelddadig extremisme, racisme en discriminatie - om de groeiende polarisering in de samenleving een halt toe te roepen.
  4. Cybercrime - omdat onze huidige samenleving steeds meer doordrongen wordt van technologie, en deze wordt bijgevolg steeds vaker misbruikt wordt als middel om misdrijven te faciliteren.
  5. Verkeersveiligheid en leefbaarheid - omdat verkeersovertredingen een bron van ergernis zijn bij de burgers, maar ook omdat de recente evoluties in het domein van de mobiliteit (fietsdelen, LEZ, speed-pedelecs, ...)  vragen om aan gepast antwoord op nieuwe vraagstukken rond verkeersveiligheid.  

Om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te kunnen leveren aan al onze klanten en partners is het ook noodzakelijk te investeren in een optimale bedrijfsvoering. Daarom bevat het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 ook een uitgebreide strategie om de interne werking te verbeteren. Deze is gestoeld op drie prioriteiten een (ver)sterk(t) korps, een vlotter interne communicatie en een aangename werkomgeving.