Onze visie, missie en waarden

De visie, missie en waarden van de politiezone vormen de rode draad doorheen het dagelijks werken van onze collega's. Ze vormen het uitgangspunt voor het bepalen van de prioriteiten in het beleidsplan van de politiezone. De volledige tekst kan hier nagelezen worden.

Logo politiezone VIMA

De visie, missie en waarden van de politiezone vormen de rode draad doorheen het dagelijks werken van onze collega's. Ze vormen het uitgangspunt voor het bepalen van de prioriteiten in het beleidsplan van de politiezone. De volledige tekst kan hier nagelezen worden.