De operationele ondersteuning

Om onze collega's op het terrein zo goed mogelijk te ondersteunen, maken we een onderscheid tussen operationele en niet-operationele ondersteuning. Onder de operationele ondersteuning vallen de diensten informatiebeheer, slachtofferbejegening en criminaliteitspreventie.

Informatiebeheer

Een goede informatiehuishouding en vlotte informatiedoorstroom zijn kritische elementen voor het verzorgen van een kwaliteitsvolle politiezorg. Het team informatiebeheer is de draaischijf van de politiezone waar alle informatie toekomt en opnieuw vertrekt naar de juiste interne dienst of externe partner.

Slachtofferzorg

De slachtoffers van misdrijven of andere traumatiserende gebeurtenissen (zoals ongevallen) worden opgevangen door slachtofferbejegenaars, die hen daarna verder wegwijs maken in de gespecialiseerde hulpverlening.

 

Criminaliteitspreventie

Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen beschikt de politiezone over een dienst criminaliteitspreventie. Zij staan burgers bij in het domein van inbraakpreventie, cybercrimepreventie, buurtinformatienetwerken, sensibilisering en agelmeen criminateitspreventieadvies.