Waarden

Rechtvaardig | Gemotiveerd | Objectief | Voorbeeldfunctie | Integer | Respectvol | Correct

Waarden PZ VIMA in woordenwolk

Vertrekkend vanuit een rechtvaardige houding als basis, handelt elke medewerker van ons korps eerlijk en juist.

De waarde correct benadrukt de juistheid van ons handelen, conform de vigerende wetten en regelgeving, maar ook met respect voor de deontologische code van de geïntegreerde politie.

Het handelen van onze medewerkers wordt gekenmerkt door een objectieve en onpartijdige houding ten aanzien van alle partijen. Niet alleen slachtoffers, burgers, collega’s en partners worden respectvol behandeld, maar ook verdachten die onschuldig blijven tot het bewijs van het tegendeel ongeacht hun ras, geslacht of overtuiging.

Ook in moeilijke situaties blijven de medewerkers van de politiezone integer, m.a.w. eerlijk en betrouwbaar.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en vervullen een voorbeeldfunctie in het uitdragen van de bovenstaande waarden die onontbeerlijk zijn om veiligheid en leefbaarheid af te dwingen.