Informatiebeheer

Zennelaan 76
1800 Vilvoorde

De dienst informatiebeheer is het lokaal informatiekruipunt van de politiezone. Ze zorgen voor beheer en verrijken van informatie die in de politiezone toekomt.