Politieassociatie NORA betrapt meer dan 200 bestuurders met GSM achter het stuur tijdens nationale actie.

De politiezones van de politieassociatie NORA namen op 10 en 11 oktober deel aan de nationale actiedagen tegen afleiding in het verkeer. Op het volledige grondgebied werden er zowel statische als dynamische controles uitgevoerd op sturen met de gsm in de hand. Het is de eerste keer dat de politieassociatie gezamenlijk communiceert over de resultaten van een actie.

Foto PZ Kastze - Motorrijder - Jens Van Den Troost

Het parket Halle-Vilvoorde communiceerde in de aanloop naar de actie dat bestuurders die betrapt zouden worden op rijden met een gsm of smartphone in de hand, het risico lopen op een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor 15 dagen.

Ondanks alle sensibilisering werden toch nog 216 bestuurders met de gsm in de hand betrapt tijdens deze acties, 18 onder hen dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren. Bovendien werden ook nog andere inbreuken geregistreerd zoals kinderen die niet in een aangepast zitje zaten, bestuurders en passagiers die zonder gordel in de wagen zaten en het ontbreken van een geldige verzekering. In Zaventem werd één voertuig getakeld omdat de bestuurder ondanks een lopend rijverbod toch nog met de gsm in de hand betrapt werd.

De deelnemende politiezones delen de bezorgdheid over het groot aantal ongevallen dat gelinkt is aan het gebruik van de gsm of smartphone achter het stuur, en vooral het groot aantal bestuurders dat toegeeft al eens een sms te sturen of gebeld te hebben met de gsm in de hand tijdens het rijden. Daarom zijn ze nauwer gaan samenwerken in het domein van verkeersveiligheid.

Door een aantal onderlinge afspraken te maken bij dergelijke grote acties, willen de politiezones ervoor zorgen dat het voor overtreders moeilijker wordt om de acties te omzeilen. De keuze om acties afgestemd over het hele grondgebied van de politieassociatie NORA te laten plaatsvinden, moet er bijgevolg toe leiden dat de pakkans groter wordt. We streven er dan ook naar om in de toekomst vaker gecoördineerde verkeersacties te organiseren. Bestuurders die het niet zo nauw nemen met de verkeersregels zijn hierbij gewaarschuwd.

Labels