Afleiding achter het stuur: hogere boetes

Overtreden van de regels tegen afleiding achter het stuur worden vanaf 3 maart 2022 zwaarder bestraft. Dit worden overtredingen van de derde graad, omdat je andere weggebruikers rechtstreeks in gevaar brengt.

Volgens Vias institute speelt afleiding een rol in 10 tot 12% van de ongevallen en houdt 8% van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Naar schatting waren vorig jaar meer dan 4000 letselongevallen, 5000 gewonden en ongeveer 60 doden in België te wijten aan het gebruik van de smartphone achter het stuur.

Overtreding derde graad

Welke regels en uitzonderingen gelden er vanaf 3 maart?

Wegcode art. 8.4 - mobiele elektronische apparaten met een scherm

Het aangepaste artikel in de wegcode zegt dat je als bestuurder geen  mobiel elektronisch apparaat met een scherm (gsm, smartphone, tablet, gps-toestel, laptop,…) mag gebruiken, vasthouden of manipuleren, tenzij het toestel in een geschikte houder zit die aan het voertuig is bevestigd (bijvoorbeeld een smartphonehouder op het dashboard).

Toegelaten:

 • Tijdens het rijden je smartphone gebruiken als gps terwijl hij vastgeklikt zit in een houder op het dashboard.
 • Tijdens het rijden handenvrij bellen met de smartphone vastgeklikt in een houder op het dashboard.

Verboden:

 • Tijdens het rijden bellen met de smartphone in de hand.
 • Tijdens het rijden handenvrij bellen met de smartphone op je schoot of op de passagierszetel.
 • Tijdens het rijden je smartphone als gps gebruiken terwijl hij op de passagierszetel ligt.

 

Wegcode art. 8.3 - algemene regels rond afleiding voor bestuurders

Daarnaast gelden de algemene verkeersregels voor bestuurders. Die kunnen ook betrekking hebben op andere vormen van afleiding.

 • Je moet als bestuurder altijd in staat zijn om te sturen.
 • Je moet altijd in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren.
 • Je moet voortdurend je voertuig of dieren goed in de hand hebben.
 • Je moet de vereiste lichaamsgeschiktheid hebben.
 • Je moet de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Ook als fietser, e-stepper, bromfietser, ruiter, enz. ben je volgens het verkeersreglement een bestuurder en loop je het risico om een ongeval te veroorzaken door afleiding of als je je voertuig of dier niet goed kan besturen. Dezelfde regels en boetes of andere straffen bij overtreding gelden ook voor deze bestuurders.

 

Van tweede naar derdegraads overtreding

Overtreden van de regels tegen afleiding achter het stuur worden vanaf 3 maart 2022 zwaarder bestraft. Dit worden overtredingen van de derde graad, omdat je andere weggebruikers erdoor rechtstreeks in gevaar brengt.

 • Dat betekent bij een onmiddellijke inning door de politie: 174 euro + administratieve kost.
 • Betwist je de boete bij de rechtbank, en acht de rechtbank de overtreding toch bewezen, dan kan de boete oplopen van minimaal 240 tot maximaal 4.000 euro. (Dat bedrag wordt verdubbeld bij recidive binnen de drie jaar).
 • Een rechter kan ook een ‘verval van het recht tot sturen’ uitspreken.

 

Altijd Alert - Vias Institute (foto Stef Willems)

 

Bronnen