Agenda politieraad 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Merelbeke.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van de tijdelijke vervanging van de zonesecretaris Dhr. Borchert Beliën, door de secretaris van het politiecollege Dhr. Van Gaver Tom.
  2. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 25 september 2019.
  3. Kennisgeving van de ontwerp jaarplanning 2020.
  4. Goedkeuring van de nieuwe personeelsformatie.
  5. Kennisgeving van het verslag van de begrotingscommissie met betrekking tot de ontwerp begroting 2020.
  6. Vaststelling van de politiebegroting voor het dienstjaar 2020.
  7. Vraag tot goedkeuring van twee vacatures niveau C in contractueel verband voor de tewerkstelling in het centraal onthaal/ directie operaties.
  8. Toelichting van het systeem NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen).

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).