Agenda politieraad 25 september 2019

Op woensdag 25 september 2019 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Melle.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

  1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 19 juni 2019.
  2. Vaststellen van de nieuwe ranglijst van de politieraadsleden.
  3. Vraag tot goedkeuring van de vacant verklaring, via mobiliteit, van twee vacatures - INP interventie (vervanging van een personeelslid ingevolge pensionering en vervanging van een personeelslid wegens vrijwillig ontslag).
  4. Vraag tot goedkeuring van de vacant verklaring, via mobiliteit, van één vacature - HINP zonale steundienst.
  5. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 4 inspecteurs.
  6. Voorstel project burenbemiddeling.
  7. Voorstel programma "Dag van de politieraadsleden".
  8. Antwoord van de korpschef met betrekking tot de cijfergegevens in verband met de politiewerking.
  9. Kennisgeving van het project "Lichten aan - veilig op de baan!".
  10. Kennisgeving van de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan door de zonale veiligheidsraad

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71)