Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie, tevens korpschef van de politiezone Westkust, Nico Paelinck, krijgen een ereteken.

Afgelopen week ontvingen de commissaris-generaal van de federale politie, de heer Marc De Mesmaeker en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie, de heer Nico Paelinck, in het bijzijn van het politiecollege en de korpschef, de politieraad, vertegenwoordigers van justitie, omliggende zones, een afvaardiging van de federale politie en zowat alle personeelsleden van de politiezone ter gelegenheid van het jaarlijks nieuwjaarsdiner van de politiezone, een ereteken voor hun jarenlange rol als spilfiguur van de geïntegreerde politie. De Koninklijke Menslievende Vereniging van Dragers Eretekens en Medailles van België (K.M.V.D.E.M.B.) gaf hen de titel van Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis.

De voorzitter van de vereniging, de heer Rudy Maes, loofde beide topleidinggevenden voor hun schitterende loopbaan maar vooral voor hun uiterst belangrijke rol die zij in moeilijke situaties steeds gespeeld hebben in het bijdragen tot de intense samenwerking en communicatie tussen de veiligheidsdiensten. Hij gaf verder aan dat zij de moed hebben om een duidelijk signaal te geven over de huidige penibele werking van ons politiebestel en toch steeds weer met volle overgave er alles aan doen om de veiligheid van onze bevolking te blijven verzekeren.