De Aziatische hoornaar - Hoe bestrijden?

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten leeg te roven. Voor de mens is de Aziatische hoornaar ondanks zijn grootte minder gevaarlijk dan een gewone wesp. Als hij alleen is, is hij niet agressief of opdringerig. Maar in nabijheid van zijn nest kan de hoornaar wel erg defensief worden. Je blijft dan ook best uit de buurt van actieve nesten.

De Aziatische hoornaar is niet te verwarren met de Europese hoornaar.Deze soort is inheems, vangt veel minder honingbijen en is zeer zachtaardig. Europese hoornaars zijn bovendien rechtstreekse concurrenten van de Aziatische hoornaar en hun aanwezigheid zorgt ervoor dat de Aziatische hoornaar zich moeilijker kan vestigen.

Hoe herkennen?

Kenmerken van de Aziatische hoornaar zijn:

  • een zwart fluwelig borststuk;
  • zwarte poten met opvallende gele uiteinden;
  • een oranje-rood gezicht;
  • de laatste twee achterlijfsegmenten zijn geel-oranje.
  • Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen worden 30 mm. De Aziatische hoornaar is dus iets kleiner dan de Europese hoornaar.

Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaars hangen hun lichtbruine, elliptischvormige zomernesten vaak in hoge bomen zoals populieren en zomereiken. Soms gebruikt de soort ook garages, huizen, poorten en loodsen als nestplaats. Een nest kan meer dan 1000 individuen bevatten en is een stuk groter dan dat van de Europese hoornaar. De koninginnen overwinteren alleen of in kleine groepjes in een goed geïsoleerde schuilplaats (bijvoorbeeld onder schors, in de bodem of in plantenpotten).

Wat te doen wanneer je een Aziatische hoornaar ziet?

Sinds augustus 2016 staat de Aziatische hoornaar op de lijst van de Europese invasieve exoten. Lidstaten van de EU zijn verplicht om de soort bij waarneming te vernietigen. Zelf nesten behandelen of verwijderen is echter gevaarlijk. De hoornaar komt immers agressief uit de hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt. Neem dus contact op met de brandweer wanneer je een nest opmerkt: e-loket wespen

Om de opmars van de Aziatische hoornaar in kaart te kunnen brengen, wordt er ook gevraagd om waarnemingen met foto te registreren op vespawatch.be

Meer weten?

Foto's: Jens D'Haeseleer, Het Nieuwsblad (R.R.)