Destelbergen ontvangt het SAVE-label

Woensdag 15 mei ontvingen het lokaal bestuur van Destelbergen en de politiezone Regio Rhode & Schelde voor een tweede keer het SAVE-label. Dit label werd uitgereikt in naam van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Na de ondertekening van het SAVE-charter in 2014, was dit nogmaals een bevestiging van het engagement om samen te blijven werken aan verkeersveiligheid.

Logo SAVE-label

SAVE-charter Steden & Gemeenten

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd in 2011 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Het SAVE-charter bestaat uit zeven doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.

Destelbergen ontvangt 2de SAVE-Label Steden & Gemeenten

Destelbergen ondertekende het SAVE-charter in het voorjaar van 2014. Sindsdien is er naar best vermogen ingezet op verkeersveiligheid. De gemeente behaalde een 1ste label op 29 april 2016, en mocht nu haar 2de label ontvangen. 

Er werd in Destelbergen de afgelopen jaren sterk ingezet op o.a. de uitbreiding van zone 30, de inrichting van schoolstraten én het veiliger maken van gevaarlijke oversteekplaatsen. Vorig jaar werd het mobiliteitsplan van deelgemeente Heusden verder uitgediept. Er werden o.a. circulatiemaatregelen en een snelheidszone ingevoerd. Hierdoor werden opnieuw heel wat straten 30 km/u. Dit alles gebeurde in participatie met de bewoners. 

Burgemeester Elsie Sierens en korpschef Yves Asselman mochten het label uit handen van Kathy Deweire, mama van Nikita, ontvangen.

Uitreiking SAVE-label

Labels