Effe uitblazen

Op donderdag 24 januari hebben de Politiezone Rhode & Schelde, DRUGPUNT en DE KIEM vzw de Drugpunt-campagne: 'Effe uitblazen' gelanceerd.
Effe uitblazen is een initiatief dat zich richt tot jongeren die hun rijbewijs behalen. Op een eenvoudige en laagdrempelige manier willen we hen attent maken op de risico's van rijden onder invloed van alcohol.

Jonge bestuurders hebben een grotere kans op een ongeval waarbij snelheid, alcohol, nachtelijk rijden, of aanwezigheid van een passagier een rol speelt.
Rijden onder invloed van alcohol is extra risicovol voor jongeren omdat:

  • hun lichamelijke tolerantie voor alcohol lager is
  • de rijtaak veeleisender is voor jonge bestuurders dan voor ervaren bestuurders; ze hebben meer aandacht nodig voor de rijtaak en daarom is het verstorend effect van alcohol sterker bij jongere bestuurders dan bij meer ervaren bestuurders
  • alcohol bij jongeren tot een sterkere euforische of emotionele impact leidt
  • jongeren hun mate van beschonkenheid onderschatten*

Onderzoek uit 2015 naar de belangrijkste doodsoorzaken per leeftijd toont aan dat 1 op 5 vrouwen tussen 20 en 30 jaar sterft ten gevolge van een vervoersongeval. Bij jonge mannen ligt het cijfer nog hoger: vervoersongevallen zijn de doodsoorzaak van ongeveer 2 op de 5 mannen tussen 20 en 30 jaar. (Vlaams agentschap zorg en gezondheid, 2018)

Een rijbewijs behalen is voor elke jongere een belangrijk moment. Van dit moment willen we dan ook gebruik maken om hen preventief in te lichten over het gebruik van alcohol en de gevolgen ervan in het verkeer. Vanaf nu krijgt elke jongere bij het afhalen van zijn of haar rijbewijs in het gemeentehuis gratis een alcoholtester, een sleutelhanger en een postkaart met daarop preventieve tips over alcoholgebruik tijdens het uitgaan.

Voor meer informatie over alcohol of andere drugs, drugpreventie of begeleiding bij problemen kan u terecht bij Drugpunt Rhode & Schelde door te surfen naar www.drugpunt.be of te mailen naar rhode-schelde@drugpunt.be

(*Goldenbeld, C., Nuyttens, N., Temmerman T.,2018,Themadossier verkeersveiligheid nr. 12 - Jongeren15-24 jaar, Brussel, België: Vias institute -Kenniscentrum Verkeersveiligheid.)