Grootschalige anti-inbraak actie “Goliath” in Oost-Vlaanderen - Inbrekers en drugdealer op heterdaad gevat

De Lokale Politie van Regio Rhode & Schelde nam op dinsdagavond 22 januari tussen 16 en 24 uur samen met 15 andere politiezones en de Federale Politie deel aan een gezamenlijke controleactie gericht op inbraken, autodiefstallen, autokraken, fietsdiefstallen en druggerelateerde feiten over gans Oost-Vlaanderen.

Tijdens deze controles werden middelen en personeel van lokale en federale politie samen ingezet en georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. De politie wenst met de dergelijke acties vooral ontradend te werken naar potentiële daders en het veiligheidsgevoel van de bevolking verhogen.

Resultaten

  • Tijdens de actie werden er 484 voertuigen en 427 personen gecontroleerd over gans Oost-Vlaanderen, aangevuld met ANPR controles van 13036 voertuigen.
  • Er werden 40 verkeersinbreuken vastgesteld: o.m. verzekering niet in orde, rijden onder invloed van drugs en alcohol, rijden zonder rijbewijs, inbreuken op de wegcode en niet-verzekerde voertuigen.
  • Daarnaast werden er ook 32 gerechtelijke processen-verbaal opgemaakt voor o.m. diefstal heterdaad, drugdealen heterdaad, bezit van drugs en daarmee gepaard gaande inbeslagnames van voertuigen, gesignaleerde personen en verboden wapendracht.
  • Er werden 3 personen gearresteerd te Wetteren bij een diefstal op heterdaad.
  • Er werd 1 persoon gearresteerd te Aalst in het kader van drugs.