Is jouw fiets in orde? Lichten aan, veilig op de baan!

Ook dit najaar zet onze politiezone opnieuw extra in op fietscontroles en meer specifiek op de controle van fietsverlichting. Onze actie 'Lichten aan, veilig op de baan!' loopt tot eind februari 2024.

Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. Zo zijn een fluohesje en goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig wil verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan,

lichten aan, veilig op de baan!

In het kader van verschillende verkeersacties besteden onze medewerkers extra aandacht aan fietsverlichting, waarbij we in eerste instantie preventief en informerend zullen optreden en in tweede instantie verbaliseren waar nodig. De verkeersdienst zal daarenboven bijkomende controles uitvoeren op locaties waar veel fietsers passeren (aanrijroutes naar scholen, stationsbuurt, sporthallen, ...).

Wat zijn nu de gevolgen als je niet in orde bent? Als beide lichten niet werken, kan je een onmiddellijk inning van 58 euro (+ 10,02 euro administratieve toeslag) verwachten. Heb je een technisch defect aan de verlichting, zal je een waarschuwing krijgen. Dit betekent dat de politie je tijd geeft om het euvel te verhelpen. Je dient je dan met de herstelde fiets aan te bieden voor controle.

Naast de controles op fietsverlichtig besteden onze diensten tevens extra aandacht aan de naleving van de algemene verkeersregels door fietsers. Zoals steeds vragen we hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers!

Samen houden we het veilig op de baan!

Zie ook: