Onderscheidingen uitgereikt aan politiemedewerkers

Tijdens de afgelopen politieraad werden diverse onderscheidingen van de Belgische Nationale Orden uitgereikt aan politiemedewerkers van de politiezone Regio Rhode & Schelde. De eretekens werden toegekend aan medewerkers die hun kennis, talent, toewijding, vaardigheid en hun ideaal ten dienste stellen van de inwoners van onze zone.

Groepsfoto uitreiking eretekens

De Belgische Nationale Orden belichamen de erkenning van buitengewone verdiensten en toewijding aan het dienen van de samenleving. Binnen de politie worden deze eretekens toegekend aan degenen die zich op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden in het handhaven van openbare orde en veiligheid en het bevorderen van de waarden van rechtvaardigheid en integriteit.

Voor de Belgische politie zijn de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II de meest prestigieuze onderscheidingen die worden toegekend. Deze eretekens worden uitgereikt op basis van diverse criteria, waaronder moed, professionalisme, en uitzonderlijke dienstverlening aan de gemeenschap. We zijn dan ook enorm trots dat we op de politieraad van 31 januari 2024 maar liefs 37 onderscheidingen hebben mogen uitreiken aan medewerkers van onze politiezone.