Politiezone Regio Rhode & Schelde zet het nieuwe jaar in met camera’s

De politieraad neemt zich voor om gedurende deze legislatuur, € 1.900.000,- te investeren in een cameraproject in onze gemeentes Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. De vier gemeenten bestrijken een groot grondgebied van 120 km² en met bijna 600 km wegennet voorzien van tal van op- en afrittencomplexen van snelwegen.

Op basis van een duidelijk beleidsplan werd een project uitgeschreven om de strategische keuzes inzake onveiligheid efficiënter aan te pakken en deze investeringen te koppelen aan een financiële meerjarenplanning. Dit hele project kreeg de naam “HAVIK” verwijzend naar de roofvogel gekend om zijn scherpe blik. De politiezone wil met dit netwerk de belangrijkste fenomenen aanpakken zowel op het vlak van verkeer als op het vlak van overlast en inbraken.

Het gaat om overlastcamera’s, bewakingscamera’s, ANPR-camera’s en snelheidscamera’s. In een overleg tussen de vier gemeenten en de politie zullen keuzes gemaakt worden welke soort camera’s, waar zullen ingezet worden. De vier verschillende camera’s zullen vervolgens door de firma Jacobs & Seris geplaatst worden.

Sinds enkele jaren zet de politiezone reeds twee mobiele ANPR-camera’s, geplaatst op anonieme voertuigen, in. Een ANPR-camera leest de karakters van de nummerplaten van voertuigen en koppelt deze aan diverse databanken. Zo kan de patrouille onmiddellijk zien of een voertuig gebruikt werd voor inbraken of bijvoorbeeld niet verzekerd is. De successen met deze mobiele camera’s zijn spectaculair zowel op vlak van het innen van onbetaalde boetes als op vlak van het vatten van verdachten op heterdaad. Tal van inbraakreeksen werden zo voorkomen.

Het cameraproject zal eveneens ingezet worden om overlastproblematieken het hoofd te bieden. Verplaatsbare overlastcamera’s zullen gebruikt worden om de meest storende vormen van overlast aan te pakken. Uit de recente veiligheidsmonitor blijkt immers dat vele burgers zich blijven ergeren aan overlast zoals sluikstorten, fietsdiefstallen… enzovoorts. Ook bij de grote evenementen binnen de politiezone zal de politie gebruik maken van deze cameratechnologie.

In de komende jaren zullen op nog meer zwarte punten snelheidscamera’s ingezet worden al dan niet onder de vorm van trajectcontroles. Zware voeten zijn bij deze gewaarschuwd! Naast de vaste snelheidscamera’ zullen de verplaatsbare snelheidscamera’s verder ingezet worden.

De korpschef is bijzonder opgetogen met deze belangrijke investering in deze nieuwe technologische middelen om de onveiligheidsproblemen nog efficiënter te kunnen aanpakken. Net na de jaarwisseling mocht hij, samen met de leden van het politiecollege en zijn directiemedewerkers de nieuwe controlekamer in gebruik nemen.

De komende weken zullen op de belangrijkste invalswegen de borden met de pictogrammen, verwijzend naar het gebruik van camerabeelden, te zien zijn.

Het politiecollege, de politieraad en de politie willen samen met dit hele project bijdragen tot een veilige en leefbare omgeving in onze gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele.