Vuurwerk op nieuwjaarsnacht

Wat is er toegestaan in de politiezone Regio Rhode & Schelde?

Naar aanleiding van het verschijnen van het vuurwerkdecreet van 26 april 2019, waarbij wordt uitgegaan op een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, werd onze algemene politieverordening van 2015 inzake het gebruik van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht aangepast middels een besluit van de burgemeester.

Dankzij deze aanpassing zullen de inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2020, tussen middernacht en 01.00 uur vuurwerk mogen afsteken in hun tuin. Hiervoor is geen voorafgaandelijke schriftelijke vergunning vereist. Deze uitzondering geldt echter niét voor vuurwerk op het openbaar domein of voor vuurwerk door professionelen, waarvoor wel een aanvraag moet worden ingediend en de burgemeesters een vergunning dienen af te leveren. Wensballonnen oplaten blijft te allen tijde verboden.

In het kader van de openbare veiligheid en gezondheid wijzen de burgemeesters van onze politiezone op de te hanteren veiligheidsregels zoals ze door FOD. Economie wordt voorgesteld in hun preventiefolder: ‘Verknal uw feest niet – Gebruik uw vuurwerk veilig’ (zie bijlage). Daarnaast raadt men particulieren die vuurwerk wensen af te steken in hun tuin aan om in het bezit te zijn van een BA-verzekering (familiale). Voorts wordt er ook aanbevolen om voor geluidsarm vuurwerk te opteren.