Resultaten verkeersactie 10/01/2020 'Weekend zonder alcohol'

Geen start- en einddatum ingesteld

Op vrijdag 10 junuari 2020 organiseerde de Politiezone Regio Rhode & Schelde een verkeersactie op haar grondgebied in het kader van het 'Weekend zonder alcohol'. De actie liep van 19 tot 03 uur.

In totaal werden 550 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Naast alcohol in het verkeer kwamen ook nog andere misdrijven aan het licht waarvoor eveneens kordaat opgetreden werd:

  • 5 personen dienden hun rijbewijs in te leveren wegens alcohol in het verkeer
  • 1 persoon diende zijn rijbewijs in te leveren wegens drugs in het verkeer
  • 1 PV wegens niet keuring van het voertuig
  • 1 PV rijden zonder geldig rijbewijs
  • 2 op te sporen personen aangetroffen wegens 'betekenen rijverbod'
  • 2 achterstallige verkeersboetes werden geïnd
  • 2 PV's wegens bezit drugs (hasj, tot 35 gram)
  • 1 GAS-PV wildplassen
  • 1 PV aantreffen van een op te sporen persoon inzake ontvluchting gevangenen

Straten

  • Grondgebied politiezone Regio Rhode & Schelde