Mag ik afval verbranden in open lucht?

De Vlaamse regering heeft een nieuw verbod op verbranding in open lucht goedgekeurd. Tot nu toe mocht men nog plantaardige afvalstoffen verbranden in open lucht. Deze moesten afkomstig zijn van tuinonderhoud, ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden.

Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen mag vanaf nu onder geen enkele omstandigheid nog worden verbrand in open lucht.

Er worden heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwillen van technische of sociale redenen niet kan worden uitgesloten. Deze uitzonderingen zijn:

  • Wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.
  • In natuurgebieden, als beheersmaatrgele wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
  • plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
  • Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen.
  • Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een BBQ-toestel of voor het gebruik van een sfeerverwarming.
  • Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten.

Deze nieuwe bepalingen zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk (6.11 in titel II) van het Vlarem. In ditzelfde hoofstuk zijn ook enkele bijkomende voorwaarden (o.a. meldingsplicht) opgenomen omtrent het verbranden in open lucht. De afstandsregels uit art. 89 van het Veldwetboek blijven onverminderd van kracht.

Meer info? Neem een kijkje op www.stookslim.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Rhode & Schelde via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.