GAS-Reglement 2023 - Vereenvoudigde brochure

Sinds 1 januari 2022 werd een grondig gewijzigd GAS-reglement van kracht in Ronse. Het originele GAS-reglement dateert van 2005 en was aan een herziening toe.

Ronse evolueerde sindsdien naar een stad met meer openbare parken, een volwaardige sportzone, cultuursite...plaatsen die gevoelig zijn voor de overlastproblematiek. En door de inbreuken thematisch te bundelen en eenvoudiger te formuleren, is dit reglement ook veel begrijpelijker te maken.

Gas Ronse

Een vereenvoudige versie van het nieuwe GAS-reglemenet vind je hier.

Labels